เพิ่มรายการสั่งจอง


1
เลือกฟาร์ม
2
กรอกข้อมูลสั่งจอง
3
ชำระเงิน

กรอกข้อมูลการสั่งจอง


วลัยลักษณ์ฟาร์ม 1

วันที่ต้องการรับลูกไก่

ราคา (ต่อตัว)

฿80

จำนวนสั่งซื้อ (ตัว)

จำนวนเงินมัดจำ

฿80

ราคารวมทั้งหมด

฿160

*วันที่นัดรับลูกไก่โดยประมาณ คือ หลังจากชำระค่ามัดจำไม่ต่ำกว่า 21 วัน