ระบบติดตาม ( TRACKING )

แสกน QR Code

เส้นทางไก่ลิกอร์

ฟาร์มเพาะพันธ์ลูกไก่

ชื่อฟาร์ม: ฟาร์มเพาะพันธ์ลูกไก่

Hatch No: 001

ฟาร์มเลี้ยงไก่ท่าศาลา

ชื่อฟาร์ม: ฟาร์มเลี้ยงไก่ท่าศาลา

สภาพแวดล้อมการเลี้ยง : ฮาลาล

การจัดส่ง (ไก่ขน)

ทะเบียนรถ : กข 001 นครศรีธรรมราช

โรงเชือด

ชื่อโรงเชือด: โรงเชือด1

สถานที่: 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราข, 80160

สภาพแวดล้อมการเลี้ยง: ฮาลาล

การจัดส่ง (ไก่กลม)

ทะเบียนรถ: กข 001 นครศรีธรรมราช

ตลาด

ชื่อตลาด: ตลาด1