ข้อมูลตลาดท่าศาลาจ, อ, พฤ, ศ

ฮาลาล

ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช